Utilizamos cookies propias y de terceros Més informació Acceptar

Nota Legal

Informació relativa al cpmpliment de l'article 10 de la LSSICE

Dades fiscals

 •     Titular: Ecologia per Festes, SL
 •     NIF: B64242134
 •     Dirección: C/ Estació 42-44, 08650 Sallent
  Barcelona (Catalunya)
 •     Teléfono: 93 837 15 48

1. Informació general.

Les condicions següents regulen la informació i l'ús permès del web amb URL http://www.ecofestes.com (des d'ara "el Web"), que l'empresa Ecologia per Festes, SL (Des d'ara "l'Empresa") amb domicili social al C/ Estació 42-44, 08650 Sallent
Barcelona (Catalunya), amb CIF B64242134, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 38709, foli 186, full B332588, inscripció 1era., d'acord amb la legislació espanyola, Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions, posa a disposició dels Usuaris d'Internet.

La finalitat del web, és donar a conèixer l'empresa i utilitzar-lo per publicitar els nostres productes, donar informació sobre aquests i d'altres tipus d'informació i publicacions en els mitjans de comunicació. El web també pretén crear un espai de comunicació amb els nostres clients, proveïdors i altres usuaris d'Internet.

El web també disposa d'un espai per al comerç electrònic, on els clients i / o els futurs clients poden confeccionar les seves comandes amb els productes que fabrica i comercialitza l'empresa.

2. Condicions generals.

Aquestes condicions generals regulen l'accés i la utilització del web que l'empresa posa gratuïtament a disposició dels usuaris d'Internet. L'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest web es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel sol ús d'aquests serveis.

3. Propietat Inte·ectual i industrial.

D'acord amb la legislació espanyola, Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Inte·ectual, els drets de propietat inte·ectual del web, el seu codi font, el disseny, la estructura de navegació, les bases de dades i els diferents elements que conté són titularitat de l'empresa, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació que inclouen la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació.

La utilització no autoritzada de la informació continguda al Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Inte·ectual o Industrial de l'Empresa donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

4. Enllaços.

Tot enllaç de tercers al web de l'empresa s'ha de fer a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits altres tipus d'enllaç i qualsevol altre aprofitament dels continguts del web, a favor de tercers no autoritzats. L'establiment d'un enllaç, implica l'existència de relacions passades o presents entre l'Empresa i el propietari del lloc web on s'estableixi, no implica per part de l'empresa ni l'acceptació ni l'aprovació dels seus continguts o serveis.

L'Empresa no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en webs de tercers als quals es pugui accedir per enllaços des del web ecofestes.com.

5. Condicions d'ús.

L'Empresa es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al web, de la configuració i presentació d'aquest i de les condicions d'accés.

L'Empresa no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. L'empresa durà a terme, sempre que no impliqui causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes aquelles tasques necessàries per resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

Tant l'accés al Web com l'ús no autoritzat que pugui fer de la informació continguda en el mateix és responsabilitat exclusiva de qui ho realitza. L'Empresa no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús. L'Empresa no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin produir al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència:

 •     de la presència d'un programari maliciós en l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als continguts de la web
 •     d'un mal funcionament del navegador
 •     l'ús de versions no actualitzades del navegador

L'Empresa no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des del web, sempre que siguin aliens a aquest, ni garanteix l'absència de programari maliciós o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o en els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus causats a l'usuari per aquest motiu.

Si es dóna el cas que qualsevol Usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats pels webs enllaçats són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari, d'un client o d'un tercer susceptibles d'indemnització i que en particular, consisteixin en:

 •     activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme la normativa penal,
 •     activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial,
 •     activitats o continguts que posin en perill l'ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública,
 •     activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona ia primers de no discriminació i la protecció de la salut i la infància,
 •     haurà de notificar, amb les observacions o il·lícits observats pel mateix, al compte de correu electrònic disposada per a aquesta finalitat: ecofestes@ecofestes.com.

6. Protecció de dades personals.

D'acord amb la legislació espanyola, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, per utilitzar els serveis "contacte" i "comerç electrònic", els usuaris i / o clients han de proporcionar prèviament a l'Empresa certes dades de caràcter personal ( des d'ara, "Dades Personals"). L'empresa tractarà les Dades Personals amb les finalitats previstes i sota les condicions definides en la seva Política de Protecció de Dades Personals. D'acord amb ella l'empresa informa que les seves dades passaran a formar part dels fitxers, propietat de l'empresa, inclosos en el seu sistema d'informació i que aquests fitxers estan degudament registrats en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, tal com obliga la legislació espanyola.

Tota la informació que faciliti l'Usuari i / o client mitjançant els formularis de dades del web, "contacte" i "comerç electrònic", haurà de ser veraç i ha de garantir l'autenticitat de totes aquelles dades que ha facilitat a l'Empresa per aquest mitjà. Igualment, serà responsabilitat de l'Usuari i / o client mantenir tota la informació facilitada a l'Empresa permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari i / o client. En tot cas l'Usuari i / o client serà l'únic responsable de la informació falsa o inexacta que realitzi i dels perjudicis que pugui causar a l'empresa oa tercers per la informació facilitada.

La finalitat de les dades recollides en el formulari "contacte" és la de sol·licitar informació o comentar diferents aspectes sobre l'empresa, els seus productes, el web o altres temes que puguin ser del seu interès.

La finalitat de les dades recollides en el formulari de "comerç electrònic" és la de gestionar les seves comandes en els aspectes comercials, logístics, administratius i legals.

L'Empresa garanteix la seguretat i confidencialitat de les Dades Personals facilitades. D'aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les Dades Personals i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat.

Tota la informació sobre els nostres usuaris i / o clients no serà cedida a tercers sota cap concepte.

Respecte a les Dades Personals facilitades es poden exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, d'acord amb la legislació espanyola, a la següent adreça: Ecologia per Festes, SL, carrer Sèquia, 19, 08650, Sallent, Barcelona, Espanya o a l'adreça de correu electrònic ecofestes@ecofestes.com

L'usuari dóna el seu consentiment per al tractament de les dades que ha proporcionat per al desenvolupament de les finalitats respectives en omplir els formularis establerts al web de l'empresa i per poder enviar, pels mitjans de comunicació habituals, informació que l'empresa cregui que pot ser del seu interès.

7. Cookies.

L'Empresa pot utilitzar galetes quan un Usuari navega pel web de l'empresa. Les galetes que es puguin utilitzar en el web s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen ni el nom ni els cognoms de l'Usuari. Gràcies a les galetes, és possible que l'empresa reconegui els navegadors dels Usuaris. Les galetes utilitzades no poden llegir els arxius cookies creats per altres llocs web d'Internet. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació d'aquestes en el seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el web, no resulta necessari que l'Usuari permeti la instal·lació de les galetes enviades per l'empresa.

Les galetes que s'utilitzen en el web de l'empresa poden ser instal·lades en l'ordinador de l'usuari sempre que no estigui activada l'opció que impedeix la instal·lació d'aquestes en el seu disc dur. L'Usuari podrà explorar el seu disc dur seguint el manual d'instruccions i l'ajuda del seu sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius Windows haurà de consultar la carpeta "C" o la unitat de disc corresponent / windows / galetes o windows / arxius temporals de Internet) per conèixer amb més detall les galetes que té instal·lades i per procedir a la seva eliminació si ho creu convenient.

8. Comandes.

En accedir a la "Botiga", apareixeran tots els productes que comercialitza l'empresa. En fer un clic de ratolí sobre qualsevol d'ells, apareixerà tota la informació sobre el producte (mides, colors, serigrafia, unitats caixa, etc.). El client podrà triar el tipus de serigrafia i la quantitat a servir. Un cop realitzada l'elecció podrà incorporar a la cistella de la compra. El client podrà anar afegint tots els productes que necessiti. Cada vegada que s'afegeix un producte a la cistella de la compra, el client podrà veure el preu dels productes, el cost del transport, els impostos corresponents i l'import total de la comanda.

Als preus dels productes s'hi afegirà l'Impost sobre el valor afegit per als països de la Unió Europea i no s'afegirà aquest impost per a la resta de països. A Espanya en el cas de Canàries, Ceuta o Melilla, als preus tampoc s'hi afegirà aquest impost.

En relació a l'Impost sobre el valor afegit, com a regla general s'aplicarà el tipus impositiu del 21% per al territori de la Unió Europea on és d'aplicació aquest impost. Quedaran exempts de pagar aquest impost totes aquelles empreses pertanyents a països de la Unió Europea exceptuant Espanya. En la venda a qualsevol altre país del món no es repercutirà IVA, però els sistemes duaners de cada país aplicaran les càrregues impositives corresponents.

A causa del seu especial règim fiscal, són considerats territoris extracomunitaris els àmbits geogràfics corresponents a Canàries, Ceuta i Melilla. Per tant, les compres realitzades per residents d'aquests territoris estan exemptes del pagament de l'IVA (les despeses del despatx de duanes i els impostos d'importació no estan inclosos en el preu de l'article ni en el de l'enviament, i ha de pagar en destinació pel receptor de la mercaderia).

Els preus dels productes podran ser revisats i modificats, per l'empresa, si les condicions ho requereixen en qualsevol moment.

9. Formulari de dades.

Un cop finalitzat la comanda seguirem amb la introducció de les dades fiscals. Per aquest fi disposem d'un formulari per introduir-los. Un cop introduïts s'haurà d'omplir un altre formulari amb les dades de la persona de contacte i amb la data de lliurament de la comanda. El termini mínim de lliurament és de 15 dies.

Totes aquestes dades estan protegits per la legislació espanyola vigent, tal i com s'indica en l'apartat 6 d'aquest avís legal.

10. Sistemes de pagament.

Abans de la preparació de les comandes s'ha d'haver realitzat el pagament per avançat.

Hi ha quatre modalitats de pagament:

 •     Xec
 •     Transferència bancària
 •     Targeta de crèdit
 •     PayPal

Per a les dues primeres modalitats de pagament, un cop triades, s'informa detalladament dels passos a seguir per emplenar correctament.

Les dues modalitats que queden es realitzaran mitjançant la passarel·la de pagament de PayPal.

PayPal permet als consumidors que disposin de correu electrònic enviar pagaments a Internet de forma segura, còmoda i rendible. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. PayPal ofereix un servei especialment pensat per a aquells als quals no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

Per més informació podeu visitar la web de Paypal. http://www.paypal.com.

11. Atenció al client.

L'Empresa disposa d'un departament d'atenció al client per solucionar qualsevol problema amb els nostres productes, comandes o enviaments, a través del qual intentem oferir una atenció ràpida i eficaç als nostres clients.

    Correu electrònic: ecofestes@ecofestes.com

    Tel: 93 837 15 48

12. Legislació i jurisdicció aplicables.

Les presents condicions generals s'interpretaran conforme a la legislació vigent a Espanya en la matèria, que s'aplicarà subsidiàriament en tot el que no s'hagi previst en les mateixes.

Els usuaris del web han llegit i són conscients de tot l'exposat anteriorment i ho accepten voluntàriament.

Qualsevol comentari o suggeriment, que ens vulgui fer, pot enviar-nos a l'adreça de correu electrònic ecofestes@ecofestes.com.

pressupost de gots per a esdeveniments
Us podem assessorar per calcular quantitat de gots que necessiteu i quins models s’adapten millor al vostre esdeveniment.

La seva sol·licitud ha estat enviada correctament.

En breu ens posarem en contacte.