Utilizamos cookies propias y de terceros Més informació Acceptar
<< Tornar

Les 3R: En són tres, no una

06/03/2018

Fa anys que sentim a parlar del triangle ecologista o la regla de les tres “R”. Va ser en la Cimera del G8 de 2004 on la iniciativa de les 3R va fixar-se a les agendes internacionals. Les posteriors cimeres i reunions de ministres han tingut aquest tema damunt la taula i s’ha discutit com aplicar accions d’implementació a nivell mundial. Però el cert és que l’actual sistema productiu i econòmic comporta la generació de cada cop més residus. Segons dades de la Comissió Europea de 2016, a l’estat espanyol es generen anualment una mitjana de 463 Kg de residus per persona a l’any.

 

Tot i tenir present que la major part dels residus i la contaminació a nivell macro és generada per les grans transnacionals i sector industrial, nosaltres, a nivell domèstic, podem incidir en els patrons de consum. Així doncs esdevé més que necessari poder aplicar les 3R en el nostre quotidià per generar menys residus domèstics. I en aquest sentit cal tenir present l’ordre de priorització d’aquest triangle ecologista.

 

A diferència del que moltes persones i organismes es pensen, el reciclatge no és la peça clau d’aquest sistema. Les campanyes en matèria de residus (Envàs on vas, “Se te ha caído”, etc.) es centren en el reciclatge, però cal insistir que el millor residu és el que no es produeix, per molt que després el puguem reciclar. Tal i com explica el professor José David Lara González, massa cops s’ha reduït el triangle en el terme “Reciclar” com si fos la única i més important resposta pels conflictes ambientals. “El triángulo es jerárquico y en ese orden reducir y reutilizar son más propios e importantes que el reciclar. Reciclar es la tercera opción. En un caso hipotético idealizado, si se opera la reducción y la reutilización es posible que el reciclaje ya no tenga que verificarse: puede minimizarse o incluso podría ya no ser necesario”, explica Lara González en l’article “Reducir, Reutilizar y Reciclar” publicat a la revista Elementos.

De fet, durant aquests anys també han sorgit propostes per actualitzar i completar aquesta regla. És el cas de l’autor Walter Pardavé Livia que proposa les “10 R” implementant el triangle amb les següents estratègies ambientals: la Reordenació, la Reformulació, la Refabricació, la Revalorització, el Redisseny, la Recompensació i la Renovació. Tot i així, en aquest article farem incisió en les tres premisses bàsiques, dotant-les de valor i aportant accions pràctiques per a fer-les realitat.

Reducció

Aquest és el primer concepte i el més important de la regla de les 3R. Es refereix a la reducció del consum i aquest es pot donar en diversos nivells (reducció del consum de bens, de serveis, consum energètic, etc.). Podríem dir que aquesta primera regla podria connectar amb alguns dels principis del Decreixement (corrent de pensament polític que ocuparem en exclusiu més endavant en aquest espai), ja que inclouríem aquí l’afeblir el consumisme i generar una consciència de consum responsable i ambientalitzat. O sigui, un consum que tingui en compte diversos factors, entre ells els costos ambientals, i no els merament econòmics. Com ho podem fer? Sobretot és una qüestió de consciència i reorganització dels ritmes vitals, tot i així us proposem alguns consells a nivell domèstic::

  • Ús de transports no contaminants o ús de transport públic en comptes del transport privat.
  • Consum energètic i d’aigua responsable a casa i a la feina
  • Reduir el consum de productes tòxics (sobretot els de neteja, ja que podem passar a opcions econòmiques i menys agressius com els vinagres, llimona, alcohol, etc.)
  • No comprar productes embassats (mirar de comprar a granel, amb envasos reutilitzats, etc.)

 

Reutilització

Aquest segon principi es relaciona amb l’ús dels objectes i la seva vida útil. Altre cop cal tenir consciència de la inculcació, cada cop més, de la cultura d’un sol ús. La immediatesa i el ritme accelerat que ens marca el sistema en porta al consum de “l’utilitzar i llançar”. La cultura de “l’un sol ús” ha creat el miratge de presentar-se com la millor opció, la més pràctica, la més fàcil i, aparentment, la més econòmica. Però, ens el contrari, aquesta comporta alts costos mediambientals que van més enllà de la lògica del benefici capitalista. A més, amb la reutilització reduïm també la contaminació de producció i distribució (al no ser productes nous), el consum energètic i costos derivats de fabricació o estalvia la generació de més residus, entre altres elements. Per tant, es d’especial importància donar-li la màxima utilitat als objectes abans de tirar-los, destruir-los o inclús reciclar-los.

Per altra banda, la reutilització afavoreix la creativitat. Podem reutilitzar un objecte no només buscant l’ús objectiu pel qual es va fabricar, sinó buscar-li altres funcions. Per exemple, un got reutilitzable d’un concert pot esdevenir en un pot per a llapis o un test, entre altres funcions. Altres accions com la restauració de mobles vells o el comprar productes de segona mà també contribueixen a la reutilització, ja que allarguem la vida útil dels objectes.

 

Reciclatge

El reciclatge és la tercera acció del triangle ecològic. El reciclatge comporta agafar els productes que hem rebutjat (residus) i transformar-la en nova matèria altre cop. Amb el reciclatge el que guanyem és que no es malmetin recursos naturals, ja que si fem servir vidre reciclat no farem servir les matèries primeres com l’arena, la sosa o la pedra calcària i si utilitzem paper reciclat, es talaran menys arbres.

Però el reciclatge, no és gens fàcil. Com ja vam comentar en aquest espai en un article sobre el reciclatge dels envasos plàstics, tot el procés de reciclatge té uns alts costos i no tots els residus es poden reciclar. Per tant, hem de ser conscients que les dos primeres regles són les més importants per poder generar més transformació i menys impacte ambiental.

Quan parlem de reciclatge a nivell municipal estem parlant de processos industrials que permeten convertir, per exemple, una caixa de cartró en un paper nou o l’envàs d’una ampolla en un nou polímer. Però a nivell domèstic també podem reciclar, ja que podem fer compostatge amb els residus orgànics o paper amb papers fets servir, aigua, una liquadora i un bastidor. Altres opcions que afavoreixen el reciclatge és consumir productes reciclats. Per això és important que els productes ofereixin la informació suficient, ja sigui en l’etiquetatge o en el lloc de venda, perquè a l’hora de comprar els i les consumidores optin pels productes reciclats.

Destacats!

pressupost de gots per a esdeveniments
Us podem assessorar per calcular quantitat de gots que necessiteu i quins models s’adapten millor al vostre esdeveniment.